Samarbeidsutvalget

Innhold

Samarbeidsutvalget i Byskogen barnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalgets oppgaver

  • fastsette årsplan
  • uttale seg om saker som er av betydning for barnehagens indre liv
  • uttale seg om saker som er av viktighet for foreldrene
  • være et samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen

Samarbeidsutvalget 2021/2022 

Tabell over medlemmer av samarbeidsutvalget i Byskogen barnehage, Larvik kommune
Verv Navn E-post
Foresatterepresentant, leder Trude Bjørnø Nilsen trude.bjorno.nilsen@vtfk.no
Foresatterepresentant Martine Meissner Kongsrud martinekongsrud94@hotmail.com
Foresatterepresentant, vara Anders Jørgenvåg Jensen anders.jens1@icloud.com
Foresatterepresentant, vara Charlotte Knutsen charlotteknutsen@live.com
Ansatterepresentant Monica Sande monica.sande@larvik.kommune.no
Ansatterepresentant Elizabeth T. Westby elizabeth.tinderholt.westby@larvik.kommune.no
Sekretær, styrer Trine Lise Hvarnes trine.lise.hvarnes@larvik.kommune.no
Til toppen