Samarbeidsutvalget

Innhold

Samarbeidsutvalget i Borgejordet barnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalgets oppgaver

  • fastsette årsplan
  • uttale seg om saker som er av betydning for barnehagens indre liv
  • uttale seg om saker som er av viktighet for foreldrene
  • være et samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen

Samarbeidsutvalget 2023/2024 

Samarbeidsutvalget består av fire personer. To foreldrerepresentanter og to ansatterepresentanter. Styrer har møte- og uttalerett, og fungerer som sekretær.

Hver foreldrerepresentant har også en vara, disse møter på alle møter i Samarbeidsutvalget.

Det holdes minimum to møter per barnehageår, et i høsthalvåret og et i vårhalvåret.

Tabell over samarbeidsutvalget i Borgejordet barnehage
Stilling Navn E-post
Leder  Martine Kristoffersen  
Foreldrerepresentant Lisandra Arencibia Abreu  
Vara foreldrerepresentant Guro Kohlberg  
Ansattrepresentant Elin Lysa elin.lysa@larvik.kommune.no
Ansattrepresentant Karoline Bakken Henriksen karoline.bakken.henriksen@larvik.kommune.no
Styrer/sekretær Mette Synøve Omsland mette.synove.omsland@larvik.kommune.no

 

Til toppen