Samarbeidsutvalget og foreldreutvalget (FAU)

Innhold

Samarbeidsutvalget i Bergeskogen idrettsbarnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalgets oppgaver

  • fastsette årsplan
  • uttale seg om saker som er av betydning for barnehagens indre liv
  • uttale seg om saker som er av viktighet for foreldrene
  • være et samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen

Samarbeidsutvalget 2023/2024

Representant Navn E-post Telefon
Leder/foreldre Torstein Dynna tmdynna@gmail.com  93467783
Nestleder/foreldre Tim-Andrè Øhman tao@vevi.no  98265675
Vara/foreldre Mari Jetlund marijetlund@hotmail.com  47644264
Ansatte Anka Sleen Hansen ann.kristin.sleen.hansen@larvik.kommune.no  47886288
Ansatte Line Myrdam line.myrdam@larvik.kommune.no  92435162
Vara/ansatte Merete Fikse Bærø merete.fikse.baro@larvik.kommune.no  45602033

 

Foreldreutvalget (FAU) 2023/2024 

Navn E-post Telefon
Astrid B. Skaatan astrid.kleiberg@gmail.com  45255848
Haider Ali Naser haidar4@yahoo.com  92355451
Cecilie Dons
Wallebek
ceciliedw@gmail.com  40609063
Gro Hammerseng-Edin grohammersengedin@gmail.com  48310378
Tine C. Hvaara
Øhman
tinehvaara@live.no  99572061
Martine H. Meløy  martine.meloy@live.no  90265339
Indine D. Holm indine.dahlsrud@gmail.com  45512891
Louise Saeed Trulsen louiset_4@hotmail.com  95985882

Eva Sending er ansattrepresentant i FAU, e-post eva.sending@larvik.kommune.no eller telefon  98 23 11 63.

Til toppen