Samarbeidsutvalget og foreldreutvalget (FAU)

Innhold

Samarbeidsutvalget i Bergeskogen idrettsbarnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalgets oppgaver

  • fastsette årsplan
  • uttale seg om saker som er av betydning for barnehagens indre liv
  • uttale seg om saker som er av viktighet for foreldrene
  • være et samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen

Samarbeidsutvalget 2022/2023

Tabell over medlemmer av samarbeidsutvalget i Bergeskogen idrettsbarnehage, Larvik kommune
Representant Navn E-post Telefon
Leder/foreldre Torstein Dynna tmdynna@gmail.com 93467783
Nestleder/foreldre Tim-Andrè Øhman tao@vevi.no 98265675
Vara/foreldre Mari Jetlund marijetlund@hotmail.com 47644264
Ansatte Anka Sleen Hansen ann.kristin.sleen.hansen@larvik.kommune.no 47886288
Ansatte Line Myrdam line.myrdam@larvik.kommune.no 92435162
Vara/ansatte Merete Fikse Bærø merete.fikse.baro@larvik.kommune.no 45602033

Foreldreutvalget (FAU) 2022/2023 

Tabell over medlemmer av foreldreutvalget (FAU) i Bergeskogen idrettsbarnehage, Larvik kommune
Navn E-post Telefon
Anette Hesselroth anette.hesselroth@gmail.com 94292922
Madeleine
Bjørnestad Røed
m.bjornestad@gmail.com 98662952
Martine M. Baklie martinembaklie@hotmail.com 92243263
Cecilie Dons
Wallebek
ceciliedw@gmail.com 40609063
Victoria E. Lindhjem velindhjem@gmail.com 45251038
Gro Hammerseng-Edin grohammersengedin@
gmail.com
48310378
Tine C. Hvaara
Øhman
tinehvaara@live.no 99572061
Stig Robin Stalsberg stigrobin.stalsberg@hotmail.com 91391916

Eva Sending, telefon 98 23 11 63, eva.sending@larvik.kommune.no

Til toppen