Roller i barnehageadministrasjonen

Innhold

Kommunale barnehager:


Virksomhetsleder/eier
Anja Sterner, telefon 91316049, anja.sterner@larvik.kommune.no

Virksomhetsrådgiver Wenche Marie Alkemark, telefon 91332012, wenche.marie.alkemark@larvik.kommune.noAvdeling Barnehagemyndighet:


Avdelingsleder Mona Bjørnstad Aalvik, telefon 46525152, mona.bjornstad.aalvik@larvik.kommune.no

Spesialkonsulent Anne Eidsgaard Hatlo, telefon 98231755, anne.eidsgaard.hatlo@larvik.kommune.no

Spesialkonsulent barn med særskilte behov Lene Vadem, telefon 98231049 lene.vadem@larvik.kommune.no

Spesialkonsulent minoritetsspråklige barn Gro Svolsbru, telefon 40553733, gro.svolsbru@larvik.kommune.no

Prosjektmedarbeider Økt barnehagedeltakelse Elisabeth Hellerdal, telefon 98231998, elisabeth.hellerdal@larvik.kommune.no

Spesialkonsulent samordnet opptak / barnehageplass og redusert foreldrebetaling Veronica Aas Steinsholt, telefon 98231957, veronica.aas.steinsholt@larvik.kommune.noØkonomi 

Rådgiver Therese Gaarde, telefon 48 16 55 76, therese.gaarde@larvik.kommune.no 

  • Tilskudd til private barnehager
  • Refusjoner private barnehager

 

Kontaktperson

Mona Bjørnstad Aalvik
Avdelingsleder, barnehagemyndigheten
Telefon: 46525152
mona.bjornstad.aalvik@larvik.kommune.no

Til toppen