Pris og redusert betaling

Innhold

Makspris, søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling i kommunale og private barnehager.

Informasjon på denne siden gjelder fra januar 2023.

Makspris

Makspris for opphold i barnehage er 3050 kroner per måned fra 1. august 2022 og 3000 kroner per måned fra 1. januar 2023. Dette gjelder for både kommunale og private barnehager. Grensen blir fastsatt av Stortinget.

Mat i barnehagen

Betaling for mat kommer i tillegg. Betaling for mat bestemmes av hver enkelt barnehage sammen med foreldrerådet.

Juli er betalingsfri i alle barnehager.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehage som er bosatt på samme adresse, reduseres prisen med 30 % for det andre barnet og 50 % for barn nummer tre (eller flere barn). Søskenmoderasjon gjelder selv om du har et barn i kommunal barnehage og et barn i privat barnehage. 

Det er ikke moderasjon på matpenger.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, det skjer automatisk.

Redusert foreldrebetaling

Familier skal ikke betale mer enn 6 % av brutto inntekt for en barnehageplass. Dette gjelder for de som har fått vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Husholdninger med en samlet brutto inntekt som er lavere enn 550 000 kroner per år kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Husstander med brutto inntekt under 2G (222 954 kroner) får friplass etter søknad.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Slik søker du redusert betaling

Søk så tidlig som mulig. For å få registrert endring på faktura fra og med august, må du sende søknad innen 1. juli.

  • Foresatt kan bare søke for barn de har foreldreansvar for, og som har samme adresse i folkeregisteret. Barnet må også ha barnehageplass hvor man er registrert som foresatt.
  • Bor et barn fast hos begge foreldrene, blir foreldrebetalingen beregnet ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
  • Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon.
  • Barn med barnehageplass i andre kommuner, skal ikke benytte søknadsskjema under, men må sende dokumentasjon på husstandens inntekt til postmottak@larvik.kommune.no. Søknaden må merkes med redusert foreldrebetaling barnehage, samt hvilken kommune det gjelder og navnet på barnet, og på barnehagen barnet går i.
  • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis for ett barnehageår.
  • Det må sendes inn ny søknad for hvert barnehageår.
  • Larvik kommune har tilgang til å søke opp husholdningens inntekt i skatteregisteret, samboer må registreres som medsøker. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. 
  • Dersom det er vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års skattemelding, legges det frem annen dokumentasjon for inntekt. Huk da av for jeg har ikke skattemelding/Husholdningens inntekt er vesentlig og varig endret siden siste skattemelding, og last deretter opp dokumentasjon på inntekt.
  • Dersom søker ikke kan legge frem skattemelding på grunn av kort botid i Norge, legges det frem annen dokumentasjon for inntekt.
  • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Gratis kjernetid

Alle 2-5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid pr uke. For å få dette må barnet ha en barnehageplass.

Fra og med 1. august 2022 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 598 825 kroner per år. 

Til toppen