Fremdriftsplan

Hovedutvalget for miljø, kultur og næring har vedtatt at arbeidet med å rullere kommunens klima- og energiplan skal gjennomføres i løpet av 2020.

Rulleringsarbeidet skal resultere i to dokumenter:

1.Beslutningsgrunnlaget

2.Handlingsprogrammet

Beslutningsgrunnlaget skal ferdigstilles i løpet av mai 2020.

Arbeidet med handlingsprogrammet er tillagt mest vekt og vil pågå i perioden april til september. Det vil bli en offentlig høring i 6,5 uker i september/oktober 2020.

Dersom du har innspill, kommentarer eller spørsmål til prosessen og arbeidet kan du når som helst kontakte oss ved å sende en mail til:

miljo@larvik.kommune.no

Til toppen