Kunngjøringer uke 23/2022

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Åpne møter uke 24/2022

Kommunestyret

Onsdag 15. juni kl. 09:00 - 19:00, Sliperiet, Pressverksalen

Kontrollutvalget i Larvik kommune

Tirsdag 14. juni kl. 12:00 - 15:00, Møterom Tjølling

Larvik Kommune TV - Direktesending, Kommunestyret

Viktig informasjon 

Godkjente endringer av reguleringsplaner

Planutvalget godkjente i møte 31.05.22 og 07.06.2022 mindre endringer av reguleringsplan iht. Plan og bygningsloven § 12- 14

 • ArkivskaID: 22/3242 Mindre endring av reguleringsplan Tvetenefeltet, sydøstre del (planID: 202.02)
 • ArkivsakID: 22/4457 Mindre endring av reguleringsplan Hovlandkvartalet, område K (planID: 200.03)

Kommunestyret godkjente i møte 11.05.2022 følgende detaljerte reguleringsplan:

 • ArkivsakID 19/3395 Reguleringsplan for Vestre Fjellheim, gbnr. 2005/178, 266 m.fl.
 • ArkivsakID 18/16301 Klage på vedtak om detaljert reguleringsplan for Øvre Nanset, gbnr. 2011/3 og 687 m.fl.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen tre uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32. Klagen sendes elektronisk via plandialogen www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/ eller skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik. 

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen. 

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak. 

 

Boligsoneparkering i Stavern fra 10. juni

Vær oppmerksom på hvor du parkerer i Stavern fra 10. juni. Da er det nemlig boligsoneparkering i byen.

Det er boligsoneparkering og gågate i Stavern fra 10. juni til 20. august. 

Les mer om boligsoneparkering i Stavern

Restriksjoner for hagevanning

Det er restriksjoner på vanning med spreder i Larvik kommune fra 23. mai til 4. september. Vanning med håndholdt slange eller kanne kan gjøres utenom disse tidene.

Når er dine vanningsdager?

Vil du jobbe med park og friområder i sommer?

Vi ser etter ungdom fra larviksområdet som vil hjelpe til med å holde Larvik grønt og skjønt!

Les mer om sommerjobben her

Sommerles er i gang

Fra 1. juni til 31. august kan barn som går i 1. til 7. klasse delta i Norges største og kuleste lesekampanje.

Bli med på sommerles

Ledige stillinger

 • SFO- leder
 • Avdelingskoordinator
 • Driftstilskudd fysioterapeut
 • Helsefagarbeider
 • Renholdere/sommerjobb
 • Vaktmester - ferievikar
 • Virksomhetsleder
 • Fritidsassistenter

publisert 09.06.2022 

Til toppen