Kunngjøringer uke 16/2020

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Høring - gang- sykkelveg i Vestmarkveien, del av gbnr 2009/339

Frist for uttalelse: 29. mai 2020

Detaljert reguleringsplan for gang- sykkelveg i Vestmarkveien, del av gbnr 2009/339 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 31.03.2020 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 19/5170 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Åpne møter uke 17/2020  

 • Planutvalget tirsdag 21. april kl. 09.30-14.30. Videomøte.
 • Formannskapet (som kommuneplanutvalg) onsdag 22. april kl. 17.00-20.00. Videomøte.
  • 025/20 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Fastsetting av private næringsinnspill til høring av planforslaget
  • 026/20 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Fastsetting av boliginnspill til høring av planforslaget
  • 027/20 Kommuneplane
 • Kommunestyret torsdag 23. april kl. 16.00-17.00. Videomøte.
  • 017/20 Delegasjon av myndighet etter smittevernloven
  • 018/20 Vedrørende forskrift om stengning av campingplasser

publisert 16.04.2020 

Til toppen