Foreldresamarbeid i Larvikskolen

Innhold

Larvikskolen skal legge til rette for et godt foreldresamarbeid rundt elevenes læringsmiljø.

En del av læringsmiljøet er også skoleveien, skolegården og skolens nærmiljø.

Hver høst skal følgende gjennomgås med foresatte:

 • Rutiner for turer
 • Skoleskyss
 • Foreldrekjøring: parkering og hente-bringeplasser
 • Foreldre som rollemodeller
 • Regler for sykling til skolen
 • Bruk av sikkerhetsutstyr

Tema som skal tas opp med foresatte 1. – 7. trinn:

 • Trygg skolevei: Der det er mulig bør barna gå til skolen. Fysisk aktivitet og frisk luft gjør barna mer opplagte på skolen. Er det flere som går, blir det færre biler på skoleveien. Det gjør skolens nærmiljø tryggere og triveligere, se skolens
  mobilitetsplan
 • Gågrupper/følgeordninger: Foreldre kan samarbeide om å følge barna til skolen hver sine dager.
 • Det er viktig at barn bruker refleks i den mørke årstiden. Refleksvest øker synligheten og dermed sikkerheten, også i dagslys.
 • Trygg bruk av sykkel: De fleste skoler har lang og god tradisjon rundt samarbeid med foreldre for å sette en felles aldersgrense for når elevene kan sykle alene til skolen. Endring i forskrift til opplæringsloven §12-1 august 2015 fastsetter foreldres rett til å bestemme når deres barn kan sykle til skolen. I følge bestemmelsene kan skolens ordensreglement fortsatt inneholde anbefalinger for trafikksikkerhet. Trygg Trafikk oppfordrer skoler å ta opp saken i skolens rådsorganer og samarbeide med foreldrene for å bli enige om felles løsninger. Informer om skolens anbefalinger på foreldremøter.
 • Påbudt utstyr på sykkel og sykkelhjelm: Foreldrene har ansvaret for at elever har sykkel i forskriftsmessig stand. Skolen må gi foreldre beskjed i god tid når sykkelen skal brukes i skoletiden. Sykkelhjelm må alltid brukes.
 • Trene på sykkel: Skolen bør oppfordre foreldrene til å øve på sykling med barna, først på trygge områder uten trafikk og etter hvert i trafikken. Foreldre og skole må diskutere hvilke ferdigheter og kunnskaper elevene trenger for å sykle trygt på skoleveiene og hvordan man sammen skal ivareta dette.
Til toppen