Kriterier for kommunelegen

Innhold

  • Kommunelegen er kjent med kommunens trafikksikkerhetsarbeid.
  • Kommunelegen medvirker til at kommunes fastleger har tilstrekkelig kjennskap til vegtrafikklovens § 34 og hvordan denne kan anvendes for å redusere risiko for trafikkulykker.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

  • Skriftlig dokumentasjon på hvordan kommunelegen medvirker til at fastlegene får tilstrekkelig kjennskap til veitrafikklovens § 34.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

Til toppen