Kriterier for teknisk avdeling

Innhold

  • Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei.
  • Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på fylkes- og riksvei.
  • Kommunen har rutiner for å søke fylkeskommunale midler til fysiske trafikksikkerhetstiltak.
  • Kommunen har rutiner for rydding av snø og fjerning av vegetasjon på skoleveien.
  • Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre trafikksikkerheten i forbindelse med anleggsvirksomhet i kommunen.
  • Kommunen har utarbeidet rutiner for håndtering av innspill på trafikksikkerhetstiltak fra andre etater, organisasjoner og publikum.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

  • Skriftlig bekreftelse fra enhetsleder på at alle kriteriene er oppfylt
  • Skriftlige rutiner for hvordan trafikksikkerheten ivaretas i forbindelse med kommunens drift og vedlikehold på vegnettet.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

Til toppen