Per Arthur Øyjord (2021)

Gutters taushet - Helsebror Per Arthur Øyjord Andersen har i over 4 år ledet og jobbet på Oslos eneste helsestasjon for gutter.

Helsebror Per Arthur Øyjord Andersen har i over 4 år ledet og jobbet på Oslos eneste helsestasjon for gutter. Den viktigste erfaringen med dette har vært å få innsikt i unge gutters utfordringer, det som preger psyken på gode og vonde måter. Som en av landets få mannlige helsesykepleiere har han jobbet med mange unge gutter i sin korte fartstid. Han kan ofte relatere seg til de unge guttene han treffer, og har møtt seg selv i døren mange ganger med de utfordringer guttene kommer med. 

Per Arthur ser et stort, udekket behov for helsetjenester rettet mot gutter. Psykisk helse blant gutter er underkommunisert av mange grunner. En grunn, som han tror er den største, er at psykisk helse handler om forståelse av vårt indre liv i møte med det eksterne. I dette ligger det mye følelser, men for unge gutter som jobber med å etablere en identitet og et forhold med sin egen maskulinitet, havner følelser et godt stykke ned på listen over ting vi skal forstå. De fleste følelser blir forstått som feminine og her får gutter en utfordring i det å skulle vise, snakke om eller forstå følelsene, fordi det er noe jenter skal ha. Det at følelser har blitt kjønnet er noe han tror har hindret mange gutter og menn å forstå seg selv og andre.

Helsebroren er opptatt av sammenhengen mellom tanker og følelser. God psykisk helse er etter hans erfaring å ha kontroll på følelsesspekteret, at du får mulighet til å erfare og lære hva slags følelser du har. Følelser handler lite om hvilket kjønn vi har, men om at vi er mennesker. Frakopling til vårt indre liv fordi det oppfattes som lite mandig er en frakopling av mennesket i oss. 

Per Arthurt Øyjord Andersen ble i 2017 tildelt Mannsforums Mannspris for sin pionérinnsats som Norges første «Helsebror», og leder av Norges første helsestasjon for gutter i bydel Frogner, Oslo kommune: Per Arthur Andersen har ved sitt utradisjonelle yrkesvalg som sykepleier og helsesøster gått foran med et godt eksempel for andre gutter. Jenter kan i dag oppsøke en helsesøster ved sin skole for å få fysisk, psykisk og seksuell helsehjelp. Erfaring viser at alt for få gutter oppsøker helsesøster, og at gutter ikke får en skolehelsetjeneste tilpasset deres spesielle behov. Pionérer som Per Arthur gjør det mulig for kommunen å tilby gutter likeverdige helsetjenester som de sårt trenger. 

«Det som motiverte til helsesykepleierutdannelsen var samtalen med mennesker og effekten det har å skape verdi i et individ.» 

 

Artikkelbilde Per Arthur Øyjord Andersen
Til toppen