Eva Allison Sollie (2018)

Innhold

God selvfølelse gir økt livsmestring

-Hvorfor er det slik?

Forskning viser at god selvfølelse påvirker hvordan en har det og hvordan en mestrer livet.

Grunnlaget for selvfølelsen utvikles primært i barndommen. Opplevde du som barn at følelsene dine ikke ble tatt på alvor, vil det være vanskelig for deg å ta dem på alvor som voksen. Da vil det også bli vanskelig for deg å bearbeide vonde hendelser og legge dem bak deg. For følelser som ikke blir følt, blir ikke borte. De lagres i kroppen og utsettes til senere. Hva er det som gjør at det er slik?

Jo, svaret ligger i vårt autonome nervesystem. Dette nervesystemet er et resultat av millioner av år med evolusjon og har som hovedfokus: Å overleve! Den har en egen prosess i seg til å sette deg i beredskap ved fare og til å utlade slik at vi faller til ro igjen etterpå. Men for å utlade trenger denne prosessen hormonet Oxytocin, også kalt for kjærlighet og trygghet. Det er derfor vi mennesker trenger mennesker og det er derfor selvfølelse, egenkjærlighet og empati er så vesentlig for hvordan vi har det og hvordan vi tar det.

Grunnlaget for selvfølelsen utvikles primært i barndommen, men det er mulig å gjøre noe med det.

Du kan bearbeide vonde hendelser, og du kan gå videre med styrket selvfølelse.

Vær med på et foredrag fullt av engasjement, faglige refleksjoner, og eksempler fra levd liv!

Eva Sollie til web.jpg (1)

Fakta om Eva Allison Sollie

  • Relasjonsterapeut og foredragsholder
  • Utdannet EQ-terapeut på EQ Institute (Oslo)
  • Bor i Oslo
  • Gift med Morten og to sønner på 19 og 15 år.
  • Brenner for at folk skal forstå hverandre og seg selv bedre
Til toppen