Adrian Lund (2021)

Mennesket bak

Adrian Lund bruker sin stemme for flere enn seg selv, og har et stort ønske om at vi alle kan bli flinkere på å se hele mennesket - som kan skjule seg bak diagnoser, hudfarge og annerledeshet, men også bak de rollene vi har som arbeidstakere, ledere, mødre, fedre, lærere, sykepleiere og klassekamerater.

Adrian håper å få mulighet til å inspirere nettopp deg til å våge å være deg selv - slik at din personlighet får skinne gjennom både dine annerledesheter og din samfunnsrolle.

Med kraftfull innlevelse, lidenskap, mye latter og en sårbart stor entusiasme i sin historiefortelling, tar han tilhørerne med på det som best kan beskrives som en følelsesmessig berg- og dalbane - brolagt med tårer og latter i skjønn forening.

Ved å bruke gode og vonde erfaringer fra et liv med Tourettes syndrom som fram til sent i tenårene var preget av mobbing, har Adrian ETT mål for øyet: Å inspirere enda flere unge, voksne og gamle i alt fra skolesystem til næringsliv, til å gi det lille ekstra til sine medmennesker - først og fremst gjennom å våge å gå ut av komfortsonen ved å være seg selv nok, med de utfordringer og muligheter det fører med seg.

Artikkelbilde Adrian Lund
Til toppen