Vannavstenging Bøkelia

Vannet stenges 21.06 kl 23.00.

Stenging kan vare frem til 22.06 kl 04.00.

Dette p.g.a. at en det må skiftes armatur som er kaputt på en vannledning.

Abonnenter i nærheten av berørte området kan oppleve varierende vanntrykk og misfarget vann.

Avstengingen vil berøre abonnenter i Øvre, Mellom og Nedre Bøkeligate, samt Øvre Torggate, Brannvaktsgate og Oscars gate.
Det er sendt ut varsel på telefon til berørte abonnenter.

Til toppen