Veilys

Innhold

Larvik kommune har ansvar for veilys langs kommunale veier, samt langs en god del fylkesveier. Det er avdeling for vei og trafikk som har forvaltningsansvar for kommunens veilys.

Trafikksikkerhet og trivsel

Veilys er i første rekke motivert ut fra hensyn til sikkerhet, trafikkavvikling, estetikk og trivsel. Belysningen skal medvirke til at trafikantene får tilstrekkelig synsinformasjon i mørket.

Når veibelysningen gir et godt og funksjonelt lys, vil dette også øke trygghetsfølelsen på stedet.

Slukking av veilyset om natten

Mellom kl. 01.30 og kl. 05.00 (kl. 04.00 i Larvik sentrum) slukkes veilysene i ukedagene. Dette er for å redusere strømforbruket i de perioder av døgnet det er lite folk ute på veier og gater.

Drift og vedlikehold

Fra 15. juli 2020 er det inngått en ny fireårs kontrakt med Laugstol AS om drift og vedlikehold av veilyset for Larvik kommune.

Veilyset langs riksveier og fylkesveier som eies av Vestfold fylkeskommune / Statens Vegvesen, driftes av Mesta AS.

Står veilyset på om dagen?

Av og til står veilysene på om dagen. Dette skyldes oftest at entreprenøren kontrollerer om lysene virker, eller det jobbes med feilsøking og reparasjoner.

Veilysene inspiseres jevnlig for å kontrollere at alt fungerer som det er tenkt. Står lyset på om dagen i flere dager, kan det skyldes en feil. Da bør kommunen varsles.

Varsle feil

Ved feil på veilyset på følgende veistrekninger, kan du kontakte Vegtrafikksentralen på telefon 175.

  • Rv. 400 fra Revet til Bommestad
  • Fv. 40 fra Bommestad til Buskerud grense
  • Fv. 2990 Nansetgata fra Frøystadveien til Olavsgate
  • Fv. 3034 Ringdalveien fra E-18 til Ringdalgata
  • Fv. 256 Gamle E-18 fra Danebo til Bommestad
  • Fv. 301 fra Larvik, via Stavern til Helgeroa
  • Fv. 302 fra Farriseidet til Helgeroa
  • Fv. 303 fra Farriseidet til Sandefjord
  • Fv. 304 Kvelde, Åsrum, Mørk
  • Fv. 306 Hvarnes, Holtebygda

Feil på veilys på alle andre veier meldes via Larvik kommunes «Varsle feil»-tjeneste eller til kommunens sentralbord på telefon 33 17 10 00.

Veilysnormal

Alle som blir involvert i bygging av veilys i Larvik kommune skal forholde seg til Veilysnormalen som beskriver gjeldende for utforming av vei- og gatebelysning.

Til toppen