Ingen unnskyldninger duger

Innhold

Hjelm er aldri feil i fart

TSK Mai Widescreen 1920X1080 1

Visste du at:

  • Riktig bruk av en god sykkelhjelm er det beste du kan gjøre for å ta vare på deg selv når du sykler. En god sykkelhjelm er både lett å finne og lett å holde i god stand – og holder deg beskyttet mot den vanligste og mest alvorlige sykkelskaden.
  • Opp mot 80 prosent av alvorlige skader syklister opplever skyldes smell og støt mot hodet. Bruk av sykkelhjelm er dermed den beste beskyttelsen du har som syklist.
  • I en undersøkelse gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk opplyser 34 % at de sjelden eller aldri bruker hjelm. Kommunen kan og bør påvirke sine ansatte til å gå foran som gode rollemodeller. 
Til toppen