Hvem kjører deg hjem fra julebordet?

Innhold

Har du planer om å ta deg noen glass med alkohol, bør du også planlegge for alternativ transport. Selv om det kun er en kort tur hjem, må du la bilen stå! 

Hvem Kjører Deg Hjem Fra Julebordet Trygg Trafikk

Du har også et ansvar for å melde fra hvis du vet eller mistenker at noen kjører ruspåvirket.

Kjøring i ruspåvirket tilstand en medvirkende årsak til mange alvorlige ulykker på norske veier.

Husk også at promillen kan sitte i dagen derpå. Vær sikker på at du er i stand til å kjøre bil før du setter deg bak rattet.

Til toppen