Sykkel

Innhold

Sykkelruter, sykkelparkering og vintervedlikehold for gang- og sykkelveier.

Tiltak

Sammen med Statens Vegvesen og Vestfold og Telemark fylkeskommune har kommunen forpliktet seg til å legge til rette for syklister og dermed øke sykkelbruken i Larvik. 

Tiltak som er innført er blant annet bedre vedlikehold på gang- og sykkelveiene, etablering av sykkelhotell og etablering av sykkelfelt. I tillegg er egen sykkelkoordinator utnevnt.

Sykkelruter i Larvik kommune

Larvik kommune har mange asfalterte veier, grusveier og stier som innbyr til sykling. I Tjølling, Brunlanes og Hedrum finner du et nettverk av asfalterte veier for landeveissyklisten og familier på tur, mens terrengsyklistene kan benytte et nettverk av skogsveier og stier i våre flotte skoger. Deler av kyststien er også velegnet for sykling.

Vintervedlikehold av gang- og sykkelveier

Larvik kommune har vedtatt å øke vintervedlikeholdet på enkelte strekninger. Dette er i hovedsak de største innfartsveiene, og de mest brukte rutene for skolebarn i kommunen. Målet med dette er å øke andelen av helårssyklister og bedre fremkommeligheten for disse. Dersom det blir lite snø men mye is, skal strøing av disse gang- sykkelveiene og fortauene intensiveres . Dette for å holde en høyere standard enn på det øvrige gang- og sykkelveinettet.

Kart Gang- og sykkelveier med økt vintervedlikehold

Sykkelparkering

I forbindelse med Larvik jernbanestasjon er det etablert et sykkelhotell i den nordøstlige enden av stasjonsbygningen. Sykkelhotellet har 65 innendørs plasser, er kameraovervåket og driftes av BaneNOR. Hotellet er åpent for allmennheten og tilgang kjøpes gjennom BaneNOR-appen.
Det er også tilrettelagt med utendørs parkering av sykler ved jernbanestasjonen og ellers ved sentrale områder i kommunen.

Mer informasjon om sykkelhotellet

Inngang til sykkelhotell
Innvendig i sykkelhotellet
Til toppen