Vannverk

Innhold

Her finner du informasjon om vannverk i Larvik kommune.

Gopledal vannverk

Her produseres det meste av drikkevann til Larvik kommune.

Vannet tas inn på 40 meters dyp og ledes inn i vannverket gjennom to inntaksledninger. Det tilsettes jernklorid for å gjøre vannet surt (pH 4,2). Vannet føres så gjennom 2-mediafiltre som består av sand og Filtralite.

I 2-mediafilterne fjernes farge, organisk materiale, partikler og humus. Det rene vannet renner ut i bunnen av filtrene og føres til marmorfiltre. Når vannet strømmer gjennom marmorfiltrene vil kalsium følge med vannet videre. Kalsium sørger for at vannet får riktig surhetsgrad (pH 8,0). Kalsium gjør også at vannet ikke tærer på vannledningene. Klor (natriumhypokloritt) tilsettes vannet for å sikre at bakterier ikke følger med det rene vannet. På grunn av at vannet er så rent, kan det tilsettes små mengder klor.

Siste behandlingstrinn er et UV-anlegg som bestråler vannet med ultrafiolett lys for å inaktivere eventuelle sykdomsfremkallende virus, bakterier og parasitter. Vannet pumpes så til høydebassenger og er klart til bruk.

Omsland vannverk

Omsland vannverk eies av Larvik kommune og forsyner ca. 40 abonnenter. Råvannskilden er grunnvann og eneste vannbehandling er desinfeksjon med ultrafiolett stråling (UV).

Naugfoss vannverk, Hvarnes

Larvik og Lardal kommune har i felleskap etablert Naugfoss vannverk i 2011. Dette forsyner Hvarnes og deler av Lardal. 

Råvannet tas inn via to grunnvannsbrønner fra bredden til Daleelva og behandles med ultrafiolett bestråling. Vannkvaliteten fra Naugfoss vannverk er meget god.
Det gamle inntaket til Hvarnes vannverk med Holtetjønn som kilde, fungerer som krisevann. Det er vedtatt at det skal etableres reservevannforsyning fra Gopledal. 

Til toppen