Vannlekkasje

Innhold

Hva gjør du når en vannlekkasje oppstår?

Ved krise

Vaktnummer i kommunen er 33 17 10 00 (sentralbord). Etter kontortid blir samtalen overført til brannvakta.

Varsling

Du vil alltid bli varslet dagen før dersom planlagte reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider fører til at du mister vannet.

Du vil alltid bli varslet så raskt som mulig ved lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser som kan forårsake at vannkvaliteten avviker vesentlig fra drikkevannsforskriften.

Vannlekkasje i bolig

Lekkasje i bolig forekommer oftest i toalett eller vask som drypper. Dette vannet passerer vannmåler (der det er montert måler) og vil medføre økte vann- og avløpsgebyr.

Kontakt et rørleggerfirma/entreprenør for å utbedre lekkasje.

Vannlekkasje på utvendig ledning

Oppstår lekkasje slik at vann renner på bakken må du kontakte rørlegger-/entreprenørfirma for reparasjon omgående. Vann kan føre til skade på bygning og uteareal.

Utvendige ledninger kan ha lekkasje uten at vannet kommer opp på bakken. Du merker lekkasje ved at trykket reduseres, spesielt hvis flere kraner åpnes samtidig, eller at det suser i vannrør. 

Kontakt rørlegger-/entreprenørfirma for reparasjon omgående.

Kommunalt ledningsnett

Larvik kommune leter kontinuerlig etter lekkasjer på kommunalt ledningsnett. Dette fører til at også mange private lekkasjer oppdages. Vi sender da ut et pålegg til huseierne om at vannlekkasjen må utbedres.

Betaling

All reparasjon av private ledninger betales av eier.

Til toppen