Vann til jordbruksvanning

Innhold

De som ønsker å benytte vann fra kommunalt ledningssystem til jordbruksvanning må sende skriftlig søknad.

Søknadsplikt gjelder alle, uansett om vanningstillatelse er gitt tidligere år. 

Slik søker du

Søknaden må sendes i god tid før vanningssesongen starter.

Søknaden skal inneholde

  • navn på søker
  • adresse
  • telefon til søker
  • hvor det skal vannes (gårds- eller stedsnavn og gårds- og bruksnummer eller markere området på et kartutsnitt)
  • Dokumentasjon for kalibrering av måler.

Søknaden sendes til Larvik kommune ved Areal og teknikk, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Behandling av søknad

Etter at søknad (med bekreftelse på kalibrering) foreligger, må det påregnes en saksbehandlingstid på ca 3 uker før evt. tillatelse blir gitt.

Spørsmål

Ring Servicetorg på telefon 33 17 10 10.

Til toppen