Stoppekran til hytta

Innhold

Det er mange fritidsboliger som har det man kaller en selvdrenerende stoppekran på vanninntaket sitt. Denne blir ofte åpnet av hytteeier eller rørlegger på våren og stengt på høsten.

Kranen har en funksjon som beskytter mot frostskader ved at  vannet i stikkledningen til hytta tømmes automatisk når kranen stenges. Dette er en viktig funksjon. Samtidig gjør det at kranen er sårbar for feilstilling av ventilen. En gal stilling gir kontinuerlig drenering av vann ned i bakken, samtidig som man har vann inn til hytta. Dette kan gi et vanntap på mange tusen liter i døgnet per hytte.

Hvordan krana skal åpnes/stenges: 

Når krana skal åpnes, vris ventiltoppen en kvart omdreining mot klokka. Det er viktig at ventil skrus eksakt en kvart omdreining. Den kan være litt hard å få skrudd siste biten av turningen. Dersom man ikke vrir nøyaktig en kvart omdreining vil det gå vann til hytta, men samtidig slippe vann kontinuerlig ut i dreneringsrør. 

Tips: Se hvordan nøkkelen peker når du skal starte omdreining (her beskrevet for avstenging). Tegn en strek i sanden for retningen den peker; kl 12. Tegn så en strek kl. 15. Da har du en retningsgivende linje du skal skru til. Det skal ikke være lyd fra stoppekranen når den er satt i riktig stilling. Hører du susing, er den feilstilt. 

Larvik kommune ønsker at alle selvdrenerende stoppekraner merkes med skilt, som viser hvordan ventilen skal åpnes og lukkes.
Skiltene kan hentes på Servicetorget i Feyers gate 7 hverdager mellom kl. 09.00-15.30.

Her er eksempel på et slikt skilt: 

Stoppekran Hytte
Til toppen