Privat vannforsyningsanlegg

Innhold

Larvik kommune kan gi økonomisk engangsstøtte til bygging av private enkeltanlegg og mindre felles vannverk.

Målgruppe

Økonomisk støtte kan bare gis når vedkommende søker ikke med fordel kan tilknyttes større fellesanlegg eller kommunale anlegg.

Tilskudd til privat vannforsyningsanlegg

Til toppen