Kommunalt og privat ledningsnett

Innhold

Vi har i punktene nedenfor beskrevet hvor grensen går mellom det som er kommunalt ansvar på ledningsnettet og det som er privat ansvar.

Web Grensesnitt
Web Grensesnitt Detalj

Kommunalt ledningsnett (Hovedledning)

Det kommunale ledningsnettet bringer drikkevannet fra vannverket og frem til tilknytningspunktet for den enkelte bolig.

Det kommunale ledningsnettet for avløp bringer avløpsvannet fra tilknytningspunktet for den enkelte bolig til kommunens renseanlegg.

Privat ledningsnett (stikkledning)

Det private ledningsnettet bringer drikkevannet fra og med tilknytningspunktet på den kommunale hovedledningen, inn til husveggen og videre inn i boligen. Tilknytningspunktet kan ligge utenfor den private tomten, men betraktes likevel som en del av det private ledningsnettet.

Det private ledningsnettet for avløp bringer avløpsvann fra boligen og ut til og med tilknytningspunktet på hovedledningen. Tilknytningspunktet kan ligge utenfor den private tomten, men betraktes likevel som en del av det private ledningsnettet.

Hvem skal du kontakte?

Ved feil eller mangler ved det private ledningsnettet – kontakt autorisert rørleggerfirma.

Ved feil eller mangler ved det kommunale ledningsnett (hovedledningen) – kontakt døgnåpen vaktsentral på tlf 33 17 10 00 , eller send epost til postmottak@larvik.kommune.no

Til toppen