Kjøring av vann til private brønner

Innhold

Trenger du vann til din privat brønn eller sisterne? Kommunalteknikk kan kjøre vann til husstander som har gått tom, og ikke har annen tilgang til vann.

Kommunalteknikk kjører vann til fastboende i Larvik kommune som ikke har andre alternativer. Det vil si at vi ikke prioriterer vann til hytter, arrangementer eller tilsvarende, uten at dette først er behandlet i kommuneadministrasjonen.

Det koster mellom 3000 og 5000 kroner å få tilkjørt en tank med vann. Beløpet avhenger av kjøreavstand, og hvor mye vann som bestilles.

Slik bestiller du vann

Ta kontakt med Servicetorget på telefon 33 17 10 10 eller e-post servicetorget@larvik.kommune.no for å bestille vann.

Servicetorget videreformidler bestillingen til koordinator for vann og avløp, eller Larvik brann og redning.

Ta jevnlige kvalitetskontroller

Vi anbefaler at du jevnlig tar en kvalitetskontroll av brønnvannet/borevannet ditt. Ta kontakt med et laboriatorie som vil hjelpe deg med prøveflasker og analyser.

Det er du som brønneier som har ansvaret for egen brønn og som må betale for laboratorieundersøkelser.

Til toppen