Drikkevannskvalitet

Innhold

Som vannverksabonnent blir du til enhver tid forsynt med hygienisk betryggende vann.

Avbrudd i vannforsyningen

Du skal ikke oppleve avbrudd i vannforsyningen som varer mer enn i åtte timer, og skal alltid ha et vanntrykk på tilknytningspunktet til kommunal ledning på minst 2 bar (2 bar tilsvarer trykket på en vannsøyle med høyde 20 meter).

Planlagte reparasjoner

Du vil alltid bli varslet dagen før dersom planlagte reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider fører til at du mister vannet.

Lekkasjer/driftsforstyrrelser

Du vil alltid bli varslet så raskt som mulig ved lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser som kan forårsake at vannkvaliteten avviker vesentlig fra drikkevannsforskriften.

Misfarget vann

Abonnenter kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranen. Det er ufarlig, og skyldes at rust og små partikler løsner i ledningen og blir fraktet med vannet. Årsaken kan for eksempel være at kommunen har stengt enkelte ventiler på ledningsnettet for å gjennomføre vedlikehold eller reparasjon.

Hva gjør jeg når jeg har misfarget vann?

  • La kaldt vann renne til det er klart  
  • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. Merk: I sommerhalvåret er utekrana det beste tappestedet.  
  • Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte, slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.  
  • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen.
Til toppen