Farlig avfall

Innhold

Farlig avfall er en samlebetegnelse for avfall som kan være skadelig for mennesker, dyr og miljø hvis det ikke behandles riktig.

Farlig avfall må ikke blandes i det vanlige avfallet eller tømmes i WC, avløp eller i naturen.

Pakker du inn farlig avfall i annet enn orginalemballasjen, må du merke det med navn på avfallet, slik at de som behandler avfallet ikke blir utsatt for fare.

Tomme tørre malingspann og malingskoster er ikke å regne som farlig avfall.

Farlig avfall leveres på Grinda gjenvinningsstasjon eller miljøstasjoner.

Hva er farlig avfall?

  • maling/beis /lakk
  • brannslukningsapparater
  • bunnstoff
  • løsemidler
  • batteri/bilbatteri
  • plantevernmidler
  • frityrfett
  • olje/bensin
  • propanflasker

Vesar administrerer mottak av farlig avfall i Larvik kommune. 

Til toppen