Plassering av avfallsbeholder

Innhold

Huskeliste for plassering av avfallsbeholdere.

Plassering av avfallsbeholder

Plassering av avfallsbeholdere skal oppfylle følgende krav:

 • Avfallsbeholderne skal være lett tilgjengelig for renovatøren.
 • Avfallsbeholderne bør stå så nær kjørevei som mulig. Maksimal avstand til godkjent kjørevei er 10 meter.
 • Sett beholderne på et flatt og fast underlag med tilstrekkelig areal for håndtering av beholdere, og slik at beholderen ikke må løftes.
 • Det skal være kjørerampe om det er høyere kant enn 2,5 cm, med en maks helling på 1:4. Alternativt sett beholder ned før hentedag. 
 • Er underlaget for mykt vil beholderen bli ekstra tung og vanskelig å trille. 
 • Sett beholderen med håndtaket ut. 
 • Gangveien/trillevei som renovatøren skal benytte, må gi problemfri transport av beholderne og skal være fri for trapper og andre hindringer som for eksempel sykler, barnevogner og klessnorer.
 • I perioder med snø og is må privat adkomstvei, trillevei, og hentested være tilstrekkelig måket for snø og strødd. 
 • Plasser beholderen slik at de ikke er til fare for brann og brannspredning.
 • Veien renovasjonsbilen kjører på skal være kjørbar for større kjøretøy med en veibredde på minimum 3 meter, fri høyde på minimum 4 meter og tåle et akseltrykk på 8 tonn. 
 • Det skal være tilstrekkelig snumuligheter, snuplass eller vendehammer for lastebil.
 • Ved tre eller færre husstander langs adkomstveien skal det opprettes felles plassering av avfallsbeholderne inntil 10 meter fra godkjent adkomstvei. 

Dersom kravene ikke oppfylles må du sette frem beholdere til godkjent vei innen kl. 06.00 på hentedag.

Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i Forskrift for husholdningsavfall for Larvik kommune og Renovasjon i plan og byggesak, Teknisk retningslinjer.

Brannsikkerhet

Avfallsbeholdere kan være en kilde til brann og brannspredning og det er huseier sitt hovedansvaret å sikre at det ikke oppstår.

Tiltak

Brannsikker renovasjon kan omfatte ulike tiltak og fysiske løsninger som:

 • Flytting av beholder til sikker standplass
 • Låsing av lokk på beholder
 • Tilrettelegging av standplass for fastmontering av beholder
 • Utplassering av brannsikre løsninger som stålbeholdere, beholderskap i stål, bunntømte containere i stål eller nedgravde containere
Til toppen