Plassering av avfallsbeholder

Innhold

Huskeliste med oppføring av oppstillingsplass for avfallsbeholdere.

Plassering av avfallsbeholder

Plassering av avfallsbeholdere skal oppfylle følgende krav:

  • Beholderne bør stå så nær kjørevei som mulig. Maksimal avstand til godkjent kjørevei er 10 meter.
  • Sett beholderne på et flatt og fast underlag slik at beholderne kan trilles uten å måtte løftes. Er underlaget for mykt vil beholderen bli ekstra tung og vanskelig å trille.
  • Gangveien/trillevei som renovatøren skal benytte, må gi problemfri transport av beholderne og skal være fri for trapper og andre hindringer som for eksempel sykler, barnevogner og klessnorer.
  • På vinteren må du måke og strø gangveien/trilleveien som renovatør benytter.
  • Plasser beholderen slik at de ikke er til fare for brann og brannspredning.

Dersom kravene ikke oppfylles må du sette frem beholdere til godkjent vei innen kl. 06.00 på hentedag.

Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i Forskrift for husholdningsavfall for Larvik kommune og Renovasjon i plan og byggesak, Teknisk retningslinjer.

Brannsikkerhet

Avfallsbeholdere kan være en kilde til brann og brannspredning og det er huseier sitt hovedansvaret å sikre at det ikke oppstår.

Tiltak

Brannsikker renovasjon kan omfatte ulike tiltak og fysiske løsninger som:

  • Flytting av beholder til sikker standplass
  • Låsing av lokk på beholder
  • Tilrettelegging av standplass for fastmontering av beholder
  • Utplassering av brannsikre løsninger som stålbeholdere, beholderskap i stål, bunntømte konteinere i stål eller nedgravde konteinere

 

Til toppen