Hytterenovasjon

Innhold

Det er satt ut felles beholdere til innsamling av matavfall, papir/papp, plastemballasje og restavfall fra hyttene/fritidseiendommene i Larvik kommune.

Hytterenovasjon - gamle Lardal kommune

Lardal har hytteområder som brukes hele året. Det er derfor innført helårlig hytterenovasjonsordning. Denne ordningen opprettholdes etter sammenslåingen.

Hytterenovasjon - gamle Larvik kommune

Hytteområdene ved kysten har størst bruksområde om sommeren, og det er innført en hytterenovasjonsordning som har oppstart for sesongen påske (palmesøndag) og varer til og med uke 41. Når sesongen avsluttes kjøres alle beholderne inn og vaskes. De nedgravde kontainerne i Helgeroa låses utenfor sesong.

Betaling

Fra 1.1.2018 endrer vi faktureringsrutinene for kommunale eiendomsgebyr for fritidseiendommer i gamle Larvik kommune. Disse vil nå bli fakturert 4 ganger pr. år på lik linje med boliger og næringseiendommer, og ikke 1 gang pr. år som tidligere.
Fakturaene vil ha forfall 28. februar, 20. mai, 31. august og 20. november.

Felles oppstillingsplass

Det er felles oppstillingsplasser til innsamling av avfall fra hyttene/fritidseiendommene. På hver plass er det utplassert beholdere til innsamling av matavfall, papir/papp, plastemballasje og restavfall.

Utdeling av ruller med matposer

Det skal henge en postkasse på en av fellesbeholderne, og her supplerer renovatøren med ruller for matavfall.

HUSK! Matavfallsposene er bioposer som ikke må lagres til neste sesong, for da går de lettere i oppløsning.

Det er derfor viktig at hver hytte tar en rull i begynnelsen av sesongen, slik at vi fortløpende får delt ut poser til alle abonnenter i starten på sesongen.

Til toppen