Hytterenovasjon

Innhold

Det er satt ut felles beholdere til innsamling av matavfall, papir/papp, plastemballasje, emballasje av glass og metall og restavfall fra hyttene/fritidseiendommene i Larvik kommune.

Lardal har hytteområder som brukes hele året og det er en helårlig hytterenovasjonsordning.

I Larvik gjelder hytterenovasjonsordningen for sesongen, avfallsbeholdere settes ut til påske og tas inn i løpet av uke 43.

De nedgravde avfallsløsningene i Helgeroa og Ula er åpne hele året.

Hvor finner jeg oversikt over felles oppsamlingsplasser til hytterenovasjon?

 1. Gå til Kart på larvik.kommune.no (du kan også skrive kart i søkefeltet eller klikke på Kart-ikonet på forsiden)
 2. Klikk på Kommunekart
 3. Klikk på Kartlag for å få opp meny på høyre side, under Larvik - Temakart huker du av Hytterenovasjon
 4. Zoom inn i kartet til du ser alle oppsamlingsplassene

Betaling

 • Kommunale eiendomsgebyr for fritidseiendommer faktureres 4 ganger pr. år.
 • Fakturaene vil ha forfall 28. februar, 20. mai, 31. august og 20. november.

Felles oppstillingsplass

Det er felles oppstillingsplasser til innsamling av avfall fra hyttene/fritidseiendommene. På hver plass er det utplassert beholdere til innsamling av

 • matavfall
 • papir/papp
 • plastemballasje 
 • emballasje av glass og metall
 • restavfall

Utdeling av ruller med matposer

Det skal henge en postkasse på en av fellesbeholderne, og her supplerer renovatøren med ruller for matavfall.

HUSK! Matavfallsposene er bioposer som ikke må lagres til neste sesong, for da går de lettere i oppløsning.

Det er derfor viktig at hver hytte tar en rull i begynnelsen av sesongen, slik at vi fortløpende får delt ut poser til alle abonnenter i starten på sesongen.

Til toppen