Hytterenovasjon

Innhold

Det er satt ut felles beholdere til innsamling av matavfall, papir/papp, plastemballasje, emballasje av glass og metall og restavfall fra hytter og fritidseiendommer i Larvik kommune.

Lardal har hytteområder som brukes hele året og det er en helårlig hytterenovasjonsordning.

I Larvik gjelder hytterenovasjonsordningen for sesongen, avfallsbeholdere settes ut til påske og tas inn i løpet av uke 43.

De nedgravde avfallsløsningene i Helgeroa og Ula er åpne hele året.

Hvor finner jeg oversikt over felles oppsamlingsplasser til hytterenovasjon?

  1. Klikk på Kommunekart
  2. Klikk på Kartlag for å få opp meny på høyre side, under Larvik - Temakart huker du av Hytterenovasjon (se bildet under)
  3. Zoom inn i kartet til du ser alle oppsamlingsplassene
Beskrivelse Av Hytterenovering Kommunekart

Betaling

  • Månedlig fakturering

Felles oppstillingsplass

Det er felles oppstillingsplasser til innsamling av avfall fra hyttene/fritidseiendommene. På hver plass er det utplassert beholdere til innsamling av

  • matavfall
  • papir/papp
  • plastemballasje 
  • emballasje av glass og metall
  • restavfall

Utdeling av ruller med matposer

Det skal henge en postkasse på en av fellesbeholderne, og her supplerer renovatøren med ruller for matavfall.

HUSK! Matavfallsposene er bioposer som ikke må lagres til neste sesong, for da går de lettere i oppløsning.

Det er derfor viktig at hver hytte tar en rull i begynnelsen av sesongen, slik at vi fortløpende får delt ut poser til alle abonnenter i starten på sesongen.

Til toppen