Hjemmekompostering

Innhold

Har du lyst til å hjemmekompostere istedenfor å kaste matavfallet ditt i beholder for matavfall?

Inngår du avtale med kommunen om hjemmekompostering kan du redusere gebyret ditt.

Hvordan få gebyrreduksjon ved hjemmekompostering?

Da må du:

 • Ha gått kurs, eller på annen måte kunne dokumentere kunnskap om varmkompostering.
 • Plassere komposteringsenheten uten at den er til sjenanse for omgivelsene.
 • Benytte en isolert kompostbeholder som godkjennes av kommunen.
 • Kompostere alt matavfall, hele året.
 • Disponere minst 40 m2 som spredeareal for ferdig kompost.
 • Abonnenter hvor renovasjonen inngår i en fellesløsning samt fritidsboliger med hytterenovasjon får ikke gebyrreduksjon ved hjemmekompostering.

Slik søker du

 1. Finn frem kursbevis eller annen dokumentasjon om kompetanse.
 2. Beregn spredeareal for kompostprodukter.
 3. Mål opp avstand til nabogrense.
 4. Bestem hvilken type beholder som skal brukes, hvis ikke du allerede har en beholder.
 5. Fyll ut søknad og skriver under på avtalen som også ligger i søknaden.
 6. Send søknaden i e-post til postmottak@larvik.kommune.no eller i post til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.
Søk om hjemmekompostering

Behandling av søknad

Søknaden vurderes og avtale underskrives dersom alle krav er oppfylt. Deretter sendes søknaden i retur til søker med underskrift som bekreftelse på at avtale er inngått.

Bokashi

Det er ikke åpnet opp for gebyrreduksjon i forbindelse med hjemmekompostering med bruk av bokashi. 

Hva er matavfall?

 • Matrester av frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk, ost, yoghurt, bakervarer, matolje, sauser, supper, desserter og eggeskall.
 • Kaffefiltre og grut.
 • Teposer.

Brukt tørkepapir og servietter kan også kastes som matavfall.

Varmkompostering

Erfaringer viser at valg av type kompostbeholder er en av de viktigste forutsetninger for å få til en vellykket kompostering.

Nedbrytningsprosessen i beholderen er hovedsakelig avhengig av fire faktorer:

 1. Lufttilgang (rikelig tilgang på oksygen).
 2. Fuktighet (komposteringen er helt avhengig av dette).
 3. Forholdet mellom karbon og nitrogen. Trevirke, stilker og grovt hageavfall = mye karbon, matavfall = mye nitrogen. Ideelt bør det være 25-30 deler karbon for hver del nitrogen.
 4. Temperatur (nedbrytningshastigheten er helt avhengig av temperaturen, ideelt ca. 50 grader celcius).

Utforming

 • Størrelsen må være tilpasset avfallsmengden.
 • Lett å åpne og lukke og med stor nok tømmeluke for å få ut ferdig kompostmateriale.
 • Solid materialvalg og med solide hengsler, samt innervegg som tåler greip eller liknende redskap til vending og lufting.
 • Beholderen skal være sikret mot alle typer skadedyr, deriblant rotter, mus og fugler.
 • Være konstruert slik at det er sikret riktig tilførsel av luft til prosessen.
 • Beholderen skal være konstruert for å kunne benyttes hele året.
 • Beholderen skal være isolert og med et isolasjonsmateriale som er beskyttet mot fukt.
 • Beholderen bør være estetisk tiltalende i form og farge.

Oppfølging fra kommunen

Kommunen vil kunne foreta hjemmebesøk hos den enkelte for å se at avtalen overholdes og for å gi eventuelle tips og råd. Slike hjemmebesøk vil bli varslet på forhånd.

Det kan også bli foretatt uanmeldte kontroller av hvorvidt abonnenten leverer sitt matavfall via den kommunale innsamlingen eller ikke.

Ren jord – håndbok i hjemmekompostering - utgitt av Miljøheimevernet kan fåes utlevert/tilsendt ved henvendelse til Larvik kommune, eller lastes ned på lenken under.

Til toppen