Gjenvinningsstasjoner

Innhold

Åpningstider og priser ved Grinda og Sogn gjenvinningsstasjon.

Restavfall på gjenvinningsstasjon

Nå vil det ikke lenger være anledning til å kaste restavfall i sorte avfallssekker. Har du avfall som ikke kan kildesorteres skal det enten legges i en gjennomsiktig sekk eller kastes løst.
NB! Det er ikke anledning til å bruke avfallsekker som er til innsamling av plastemballasje.

Priser

Restavfall

Betjeningen vurderer og fastsetter pris ut fra oppsatte priser. Gebyret betales kontant mot kvittering.

Kr 50,- per sekk (gjennomsiktig)
Kr. 250,- per 0,5 m3

Møbler

Kr 50,- per sete
Kr. 50,- per madrass enkeltperson
Kr 100,- per dobbeltmadrass

Grinda gjenvinningsstasjon

Grinda gjenvinningsstasjon administreres av Vesar.

Åpningstider og hva som kan leveres

Sogn gjenvinningsstasjon

Sogn gjenvinningsstasjon driftes av Larvik kommune og er i hovedsak et tilbud til innbyggerne i Lardal.

Åpningstider

Torsdag kl 1300 - 2000
Første lørdag i hver måned hele året kl 1000 – 1400.

Hva kan leveres?

Det kan leveres papp, papir, glass, metaller, hvitevarer, EE-avfall, trevirke, hageavfall og restavfall. 

Hva kan ikke leveres?

Farlig avfall kan ikke leveres. Dette skal leveres i miljøstasjon som står i Svarstad sentrum. Nøkkel til stasjonen kan lånes på Spar.

Begrensning ved bruk av transportmiddel

Det er ikke adgang til å benytte lastebil, traktor med henger eller større bil til levering på kildesorteringsstasjonen. Ved større mengder f.eks; tømming, riving av hus må en selv leie konteiner og levere avfallet på Grinda.

Til toppen