Etablere eller endre bunntømte renovasjonsløsninger

Innhold

Larvik kommune må godkjenne plassering, løsning og volumdimensjonering før du kan etablere nedgravd eller bunntømt overflate container.

I motsetning til andre avfallsbeholdere eies bunntømte avfallsløsninger av abonnentene, om ikke annet er avtalt. Det er du som abonnent som er ansvarlig for etablering og vedlikehold og kostnadene knyttet til dette.

Send oss en e-post dersom du ønsker å etablere eller endre nedgravd avfallsløsning, eller ønsker veiledning: postmottak@larvik.kommune.no

Slik søker du

Denne type avfallsløsninger er søknadspliktige og det må sendes en byggesøknad til byggesaksavdelingen i Larvik kommune.

Containere

Fordeler ved nedgravd renovasjonsløsning

  • Reduserer faren for brannspredning fra avfall.
  • Mer estetisk utformet og gir et ryddigere inntrykk enn plastbeholdere.
  • Universell utforming.
  • Kan redusere trafikk av renovasjonsbilen inn i området.
  • Bedre HMS for renovatør.

Teknisk retningslinjer og renovasjonsforskrift

Eksempler på nedgravde løsninger

Nedgravdedunker1.jpg
Nedgravdedunker2.jpg
Nedgravdedunker3.jpg
Til toppen