Beholderplassering

Innhold

Huskeliste med oppføring av oppstillingsplass for avfallsbeholdere.

Ny oppstillingsplass 

Skal du lage en ny oppstillingsplass for avfallsbeholderne må du huske på

  • Beholderne bør stå så nær kjørevei som mulig. Maksimal avstand til godkjent kjørevei er 10 meter.
  • Sett beholderne på et plant , fast underlag slik at beholderne kan trilles av renovatør uten å måtte løftes. Er underlaget for mykt vil beholderen bli ekstra tung og trille på.
  • Gangveien som renovatøren skal benytte , må gi problemfri transport av beholderne og skal være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer ol.
  • På vinteren må du måke og strø veien fram til beholderne før avfallshenting.
  • Plasser beholderen slik at de ikke er til fare for brann/ brannspredning.
Til toppen