Avfallsgebyr og endre beholder

Innhold

Informasjon om avfallsgebyr og hvordan du kan bestille ny eller bytte avfallsbeholder.

Faktura

Faktura for de kommunale eiendomsgebyrene sendes ut 4 ganger i året og inneholder gebyr for vann,avløp, renovasjon og feieavgift.

1. kvartal sendes ut i januar
2. kvartal sendes ut i april
3. kvartal sendes ut i juli
4. kvartal sendes ut i oktober

Fakturaen sendes til den som står oppført som eier for eiendommen. Ved kjøp og salg av boligen står kjøper og selger selv ansvarlig for å fordele utgiftene. Eventuelt kan eiendomsmegler hjelpe til med dette.

Bestille ny eller bytte avfallsbeholder

Det er størrelsen på avfallsbeholder til restavfall som bestemmer gebyret for renovasjon. Det er kommunen som eier og leverer ut avfallsbeholdere.

I standard abonnementet inngår

  • 140 liters beholder til matavfall som tømmes hver uke
  • 140 liters beholder til papir som tømmes hver 3. uke
  • 140 liters beholder til restavfall som tømme hver 3. uke
  • Sekker til plastemballasje som hentes hver 3. uke
  • Matavfallskurv til å samle matavfallet inne

Slik bestiller eller bytter du

Du kan bestille avfallsbeholder til nytt hus eller bytte til større/mindre beholder. Det tar 1-2 uker å få ny beholder.
Send oss en e-post til postmottak@larvik.kommune.no eller ring 33 17 10 10.

Større restavfallsbeholder

Har du behov for en større restavfallsbeholder kan du endre abonnement til Standard ekstra og få utdelt en 240 liters restavfallsbeholder.

Større beholder til papir

Har du mye papir/papp hele tiden kan du få utlever en 240 liters beholder til innsamling av papir/papp. Det gir ikke økt renovasjonsgebyr.

Redusere kostnadene

Dersom du har lite restavfall, kan du dele avfallsbeholder med naboen og redusere kostnadene.

  • To husstander med en boenhet kan dele en standard beholder og få et Standard delt abonnement
  • Flere naboer kan inngå et samarbeid om å dele avfallsbeholdere. Renovasjonsabonnementet tilpasses behovet ved å redusere beholdervolumet inntil 70 liter pr boenhet.

Borettslag/sameie

Felles avfallsbeholder

I borettslag/sameier står det utplassert felles avfallsbeholdere for kildesortering av matavfall, papir/papp, plastemballasje og restavfall.

Nedgravde avfallsløsninger

Dette er avfallskonteinere som er gravd ned i bakken og bare en innkastsøyle står over bakken. Det er satt ned en konteiner til innsamling av matavfall, papir/papp, plastemballasje og restavfall.
Her betaler borettslaget /sameiet et gebyr pr boenhet/seksjon.

Fritak for renovasjonstjenester

Det er mulighet for å søke fritak fra enkelte renovasjonstjenester dersom

  • Boligen din står ubebodd i en periode på minimum 6 måneder
  • Dersom hytten/fritidseiendommen din er under ombygning/kondemnering/ubeboelig

Fritak kan ikke gis til abonnenter som er i en fellesløsning eller har delt løsning.

Slik søker du fritak

Søknaden må inneholde informasjon om hvilken eiendom det gjelder og hvilken periode boligen søkes fritak for.

Søknaden sendes pr e-post til postmottak@larvik.kommune.no eller pr post til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik

Til toppen