Avfallsgebyr og endre beholder

Innhold

Informasjon om avfallsgebyr og hvordan du kan bestille ny eller bytte avfallsbeholder eller søke fritak fra renovasjonstjenester.

Når sendes faktura 

Fra 1.1.2024 vil kommunale eiendomsgebyr bli fakturert hver måned. Det gjelder for alle våre kunder. Faktura sendes ut med forfall den 23.

Vi anbefaler alle våre kunder å benytte enten e-faktura eller avtalegiro. Banken din vil kunne hjelpe deg med å etablere ønsket avtale.

NB! Betaler du kommunale eiendomsgebyr på en eiendom du ikke eier, må du IKKE
opprette avtalegiro.

For å se gebyrene for din eiendom, kan du logge inn med digital id på Min eiendom.

Bestille ny eller bytte avfallsbeholder

Det er størrelsen på avfallsbeholder til restavfall som bestemmer gebyret for renovasjon. Det er kommunen som eier og leverer ut avfallsbeholdere.

I standardabonnementet inngår

  • 140 liters beholder til matavfall som tømmes hver uke
  • 140 liters beholder til papir som tømmes hver 3. uke
  • 140 liters beholder til restavfall som tømmes hver 3. uke
  • 140 liters beholder til emballasje av glass og metall som tømmes hver 6. uke
  • Sekker til plastemballasje som hentes hver 3. uke
  • Matavfallskurv til å samle matavfallet inne

Slik bestiller eller bytter du

Du kan bestille avfallsbeholder til nytt hus eller bytte til større/mindre beholder. Det tar 1-2 uker å få ny beholder. Send oss en e-post til postmottak@larvik.kommune.no eller ring 33171010.

Du kan også bestille/endre beholder via appen "Min renovasjon". Gå til "Meld fra om et problem" - trykk så "Endring av beholder" og legg inn informasjon. 

Større restavfallsbeholder

Har du behov for en større restavfallsbeholder kan du endre abonnement til Standard ekstra og få utdelt en 240 liters restavfallsbeholder.

Større beholder til papir

Har du mye papir/papp hele tiden kan du få utlevert en 240 liters beholder til innsamling av papir/papp. Det gir ikke økt renovasjonsgebyr.

Smartkroker

Plastkrok 3
Disse plastkrokene kan hentes hos Servicetorget i Feyers gate 7.

«Smartkroken» klipses på beholderens håndtak og sikrer at returplastsekken ikke blåser av gårde eller knytes fast i beholderen.

Den sitter godt og faller ikke av under tømming av beholderen. Krokene skal fortrinnsvis hentes på Servicetorget.

Redusere kostnadene

Dersom du har lite restavfall, kan du dele avfallsbeholder med naboen og redusere kostnadene.

  • To husstander med en boenhet kan dele en standard beholder og få et Standard delt abonnement
  • Flere naboer kan inngå et samarbeid om å dele avfallsbeholdere. Renovasjonsabonnementet tilpasses behovet ved å redusere beholdervolumet inntil 70 liter per boenhet.

Borettslag/sameie

Felles avfallsbeholder

I borettslag/sameier står det utplassert felles avfallsbeholdere for kildesortering av matavfall, papir/papp, plastemballasje, restavfall og emballasje av glass og metall.

Nedgravde avfallsløsninger

Dette er avfallskonteinere som er gravd ned i bakken og bare en innkastsøyle står over bakken. Det er satt ned en konteiner til innsamling av matavfall, papir/papp, plastemballasje og restavfall. Her betaler borettslaget/sameiet et gebyr per boenhet/seksjon.

Fritak for renovasjonstjenester

Det er mulig å søke fritak fra enkelte renovasjonstjenester dersom hytta/fritidseiendommen din er under ombygging/kondemnering eller er ubeboelig i en periode på minimum 6 måneder.

Fritak kan ikke gis til abonnenter som er i en fellesløsning eller har delt løsning.

Slik søker du fritak

Du kan søke om fritak via skjemaet nedenfor. Søknaden må inneholde informasjon om hvilken eiendom det gjelder og hvilken periode boligen søkes fritak for. 

Søk om fritak fra renovasjonstjenester
Til toppen