Koble fra taknedløp

Innhold

Her finner du informasjon om hva du som huseier kan gjøre, hvorfor og hvordan du kobler fra taknedløp – rør som leder vann ned fra tak.

Smeltevann og mer regn i avløpsnettet fører til økte kostnader, miljøødeleggelser og kjelleroversvømmelser.

 1. Ved styrtregn eller ekstrem snøsmelting kan ledningsnettet bli midlertidig overbelastet. Dette kan føre til at vannet trenger inn i kjelleren din gjennom sluk i gulvet, avløpsinstallasjoner eller gjennom veggen via dreneringen.

  Ved å frakoble taknedløpet fra avløpsnettet, reduserer du faren for å få kloakk opp fra sluk i kjelleren.

  I mange tilfeller fyller huseiere sine egne kjellere med takvann ved at det slår tilbake via septik og inn i kjeller.

 2. Det er dyrt og unødvendig å pumpe og rense regnvann. Når du kobler fra nedløpsrør fra takrenner, kommer ikke regnvann ned i samme ledning som kloakken og vi slipper å rense rent regnvann. Når det kommer mindre regnvann til renseanlegget kutter vi kostnadene, som igjen kan føre til at du får lavere vann- og avløpsgebyr over tid.

 3. De kommunale ledningene er ikke store nok til å frakte takvannet sammen med spillvannet til renseanlegget. Ved mye nedbør eller snøsmelting kan ledningsnettet bli overbelastet.

  Da havner avløpsvann i bekker, elver eller innsjøer, og det kan føre til forurensing av drikkevann. Det kan også påvirke badevannskvaliteten og friluftslivet negativt. Det er derfor et godt miljøtiltak å koble taknedløpet fra avløpsledningene.

 4. Hvis forsikringen din blir avkortet, betyr det enten at erstatningen din blir redusert eller at egenandelen din blir satt opp. 

  Forsikringsselskapene vet at sannsynligheten for å få vanninntrengning i kjelleren er større hvis taknedløpene ikke er koblet fra. 

  Ved å koble fra nedløpsrørene og føre vannet trygt til terreng, reduserer du risikoen for redusert erstatning eller høyere egenandel.

Hvordan frakobler du nedløpsrør fra takrenne? 

Du kan enkelt koble fra taknedløpet selv, eller du kan få hjelp av en rørlegger.

 1. Kapp taknedløpet i ønsket avstand over bakken.
 2. Der du kapper røret, setter du på et utkastrør, som peker vekk fra husveggen.
 3. På røret som går ned i bakken, setter du på et lokk for å unngå at smuss kommer ned i det.
 4. Utkastrør og lokk kan du kjøpe hos byggevarehandlere.
 5. Du må finne et egnet sted å lede vannet til. Vannet kan bli ledet bort ved et forlenget takrenneutkast eller en fleksibel regnvannslange

Dette må du passe på

 • Vann fra nedsløpsrør kommer langt nok ut fra husveggen, for å unngå at det renner inn i kjelleren
 • Vannet ikke renner slik at dine naboer får problemer
 • Vannet ikke renner over gangveier, fordi det kan gi glatte, isdekte flater om vinteren

Hvor mye koster det?

Kostnaden avhenger av tomtas beskaffenhet og antallet taknedløp. Deler til utkast og endelokk for ledningen i bakken kan kjøpes hos de fleste byggevarekjeder, og kan skaffes for 100-150 kroner per punkt.

Kan kreve at du kobler fra

Ifølge standard abonnementsvilkår for vann og avløp, kan kommunen kreve at du kobler fra taknedløpet. Hvis du ikke gjør det kan vi sende deg et formelt pålegg hvis du som huseier ikke har fulgt oppfordringen.

Abonnementsvilkår for vann og avløp er vedtatt av kommunestyret, og reglementet gjelder alle som er tilknyttet kommunalt vann og avløp. 

Dreneringen av huset kan fortsatt være tilkoblet kommunalt ledningsnett.

Til toppen