Slamrenovasjon

Innhold

Alle septiktanker, slamavskiller og tette tanker skal tømmes etter gitt intervall. Intervallet er fastsatt i lokal forskrift.

Vi tilbyr

Larvik kommune har kontrakt med Septik & Miljøservice for tømming av septiktanker, slamavskiller og tette tanker etter Forskrift om tømming av slamavskillere i Larvik kommune

Slamrenovasjon om vinteren

I perioden desember til april vil det foregå tømming av septiktanker/slamavskillere/tette tanker i følgende områder: 

2014/2015 og 2016/2017

 • Tjølling
 • Vollen
 • Halsen
 • Rekkevik
 • Nanset Øst
 • Hovedbyen

 2015/2016 og 2017/2018

 • Torstrand
 • Byskogen

Våre forventninger

Dette innebærer at abonnenter til ordningen i disse områdene allerede bør gjøre følgende tiltak:

 • Gjør deg kjent med hvor ditt anlegg er plassert på eiendommen
 • Marker kumlokk på anlegget med en pinne eller lignende slik at det er enkelt å lokalisere anlegget selv om det kommer snø.
 • Dersom lokket ligger nedgravd, spa vekk jord og grus som ligger over lokket før snø og tele kommer – lokket må ligge ”fritt”
 • Unngå å legge store mengder snø over anlegget i perioden frem mot tømming

Varsel om tømming sendes ut ca. 1 uke før tømming starter opp i det aktuelle området. Abonnenten skal, etter slik varsling, sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig og at kumlokk er fritt for snø, is, jord etc.

Hjelp i forkant

Dersom du har behov for hjelm til å grave fram tank, kan du ta kontakt med AoK

Vi gjør oppmerksom på at disse tjenestene vil bli fakturert deg som abonnent direkte fra den du evt. gjør en avtale med. Disse kostnadene inngår ikke som en del av det årlige gebyret for tømming og kontroll av anlegget.

Til toppen