Avløpsslam

Innhold

Slam fra renseanleggene er en ressurs og blant annet benyttes til kornproduksjon.

Vi tilbyr

Slam fra Lillevik renseanlegg benyttes i landbruket som jordforbedring. Generelt dekker normal mengde med slam ca. halve gjødselbehovet til korn i spredningsåret, pluss noe ettervirkning neste år. Slam leveres ferdig spredd, uten kostnader for mottaker.

Slik søker du

Gårdbrukere som ønsker å motta slam kan kontakte vår samarbeidspartner HØST, telefon 37090900 eller epost post@verdieniavfall.no, eventuelt ta direkte kontakt med Lillevik renseanlegg.

Det skal sendes med kart som viser hvor slammet eventuelt skal lagres og hvor det skal benyttes.

Saksbehandling

HØST sender melding om lagring og spredning av slam til kommunen. Meldingen sendes til landbrukskontoret som besvarer meldingen innen 14 dager etter å ha innhentet eventuell uttalelse fra helsesjefen, miljøvernrådgiveren og Mattilsynet.

Meldingen behandles etter Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Klageadgang

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til fylkesmannen.

Til toppen