Varsel om funksjonstest av stengeventiler

Hovland mandag 16. - fredag 20. august 2021 kl. 09.00 - 14.00. Teknisk skal utføre vedlikehold på vannledningsnettet.

I forbindelse med arbeidet kan enkelte abonnenter i verste fall oppleve å få brunt vann og/eller små partikler i vannet. Dette er ufarlig og skyldes rust, løse partikler og humus som har løsnet fra ledningene.

Dersom brunt vann skulle oppstå, spyles dette ut via kaldtvannskranen nærmest vanninntaket.

Unngå å tappe varmt vann og utsett lys klesvask til vannet er klart igjen.

NB! Dersom man har installasjoner med behov for kontinuerlig vanntilførsel bes det om å kontakte Larvik kommune omgående på telefon 33171000.

Til toppen