Slik ungår du at matavfallet fryser fast i beholderen

Innhold

Har ikke matavfallet ditt blitt hentet? I de fleste tilfeller har matavfallsposen fryst fast i beholderne, slik at renovatørene ikke får tatt det med seg.

Når det er kaldt ute, kan matavfallsposene fryse fast i beholderne om de er for våte. Her kommer noen tips for å minimere tilfeller av fastfryste matavfallsposer:

Papir i bunnen av posen

Legg litt papir i bunnen av posen for å trekke opp fuktighet.

Dobbel pose

Det er helt greit å bruke doble poser en gang iblant, for eksempel dersom du vet at du har vått matavfall i posen.

Bruk kurven

Bruk kurven til matavfall som du har fått av oss. Dette gjør at fuktigheten fordamper fra matavfallet og blir så tørt som mulig før det havner i beholderen ute.

Bruk kartongen

Har du flytende matavfall kan du helle dette tilbake på kartong eller flaske, og kaste det i restavfallet. 

Små mengder flytende matavfall går fint å kaste i matavfallsposen.

Større mender flytende matavfall skal leveres til gjenvinningsstasjonen. 

Bruk eggekartong

Legg en åpen eggekartong i bunnen av matavfallsbeholderen ute. Dette vil hindre matavfallsposen fra å fryse fast. 

Bruk salt

En neve salt i bunnen av beholderen kan hindre matavfallsposen å fryse fast.

La matavfallet stå ute

La de første matavfallsposene stå ute noen timer, slik at disse fryser før de kommer i beholderen. Husk å dekke til posen når den står ute, så ikke dyr kommer til. 

Takk for at du kildesorterer! 

Til toppen