– Slik redder du liv

Innhold

Tusenvis av unge og myke trafikanter skal snart ut på skoleveien igjen. Visste du at dårlig sikt er medvirkende årsak i hver tredje dødsulykke på sykkel?

Oda Klipp Hekk
Om ikke mange dagene begynner Oda i første klasse. Trimmer du hekken hjelper du henne til å komme trygt til og fra skolen. Foto: Rolf Marthinsen

Hvordan står det til med hekken din? Ser du barna på den andre siden? Er hekken din så bred at den strekker seg utover fortau eller veikanten?

– Overvokste hekker og busker kan fort føre til trafikkfarlige situasjoner. Spesielt er de myke trafikantene utsatte når busker og hekker er til hinder for fri sikt, sier Christian Trankjær som er leder for vei og trafikk Larvik kommune.

Han oppfordrer alle til å finne fram hekksaksa nå – spesielt med tanke på skolestart, og barn som skal gå og sykle til skolen.

– Barn er lave og synes ikke like godt bak høye busker og hekker. Når de leker kan de fort glemme seg og løpe ut i veien uten å se seg for, forteller Trankjær.

Kan bli en dødsfelle

For de minste barna er det i tillegg et problem at de ofte har liten trafikkforståelse og fort kan oppføre seg uforutsigbart i trafikken. Men også for de litt større, som gjerne sykler til skolen, er det av avgjørende betydning å ha god sikt. Undersøkelser Statens vegvesen har gjort, viser at manglede sikt er en avgjørende faktor i nesten hver tredje dødsulykke på sykkel.

50 cm hekk i veikryss

Målet med hekkedugnaden er å få hageeiere i hele fylket med på å ta en vurdering av hekker, busker og trær. Særlig i veikryss bør ikke vegetasjonen være høyere enn 50 cm. Da ser de minste barna over hekken, og de blir sett av andre trafikanter.

Hekker vokser som kjent ikke bare i høyden. Brede hekker kan også være trafikkfarlige. Blir hekken for bred blir store og små fotgjengere tvunget ut i veibanen og skape farlige situasjoner.

– Vi oppfordrer hageeiere til å finne frem hekksaksa og kjøre en hekketrimming for sikkerheten. Vi vil ikke at det oppstår farlige situasjoner på skoleveiene våre. Vi håper alle hageeiere er sitt ansvar bevisst og klipper ned det som hindrer fri sikt, sier Henriette Auensen, rådgiver for trafikksikkerhet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Grunneiers ansvar

Det er grunneiers ansvar eller bruker av eiendommen å sørge for god sikt og framkommelighet.

Hekker, busker og trær må ikke skjule veimerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, gatebelysning eller annet veiutstyr.

Alle skal kunne se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger, og kunne stanse for farer eller andre hindringer.

web_Klipp-hekk.jpg

Dette skjer hvis vi oppdager forvokste hekker og busker

Hvis kommunen oppdager forvokste hekker og busker, kan kommunen gjøre flere tiltak.

– I første omgang tar vi kontakt med med grunneierne og forsøker å få de til å klippe eller fjerne busker og hekker selv, slik at gater og fortau blir trygge for gående og syklende, forteller Christian Trankjær.

Hvis dette ikke er mulig, kan kommunen kreve at hekken eller busken klippes til eiendomsgrensen.

– Hvis grunneier nekter å gjøre noe med trafikkfarlige hekker og busker, kan kommunen i ytterste konsekvens selv gjøre dette på grunneiers regning, avslutter han.

Klipping av hekker og busker

Har eiendommen din avkjørsel mot veien?

Da må du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten for deg eller andre trafikanter. Området skal ha fri sikt, det som kalles siktsone.

  • Du finner sikttrekanten ved å måle 3 meter fra kanten av kjørebanen og innover avkjørselen.
  • Fra avkjørselen skal du måle 20 meter til hver side dersom fartsgrensen er 30 km/t.
  • Hvis fartsgrensen er 40 km/t skal du måle 30 meter til hver side, og 45 meter ved 50 km/t. Innenfor dette området skal hekk, gjerder eller andre elementer som kan hindre sikten, ikke være høyere enn 50 centimeter over kjørebanen.

Har du hjørnetomt ved veikryss?

Du må sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten i veikrysset. Området som skal ha fri sikt kalles en siktsone.

Innenfor dette området skal hekk, gjerder eller andre elementer som kan hindre sikten, ikke være høyere enn 50 centimeter over veien.

Tips til hekkeklippen

  • 50 cm er litt over kneet når du står ved siden av hekken. Så vet du sånn cirka hvor høy den bør være.
  • Er hekken høy (over 2 meter), bør du klippe i etapper. Ikke mer enn 80 – 90 cm av gangen
  • Hekker og busker kan godt klippes flere ganger i løpet av en sommer, og august er en fin måned for å klippe.
  • Har busken eller hekken tykke greiner, bør du bruke håndsag – så unngår du å flise opp greinene.
  • Hekker kan være fint – men trygge skoleveier der barna ser og blir sett - er enda bedre
Til toppen