Skal få ned farten

Larvik kommune har investert i en fartstavle som skal bidra til at bilister senker farten. Tavla er nå satt opp ved Halsen skole, men vil flyttes rundt omkring i kommunen.

Målingen starter når bilen er 400 meter unna og viser farten fortløpende til bilen passerer. Målet er at det skal hjelpe bilistene til å holde fartsgrensen og dermed redusere sjansen for farlige situasjoner.

- Vi får stadig henvendelser om kjøring langt over fartsgrensene, og spesielt i nærheten av skolene. Derfor prioriterer vi disse områdene i første omgang. Her på Halsen har vi en utfordring da det ikke er mulig med fartshumper på grunn av dårlig grunn, sier Bjørn Terje Nordvik ved Vei og trafikkavdelingen i kommunen.

Hvor fartstavla blir plassert i fremtiden vil han derimot ikke røpe.

-Effekten med en slik måling vil muligens dempes jo lengre den står på ett sted. Vi ønsker at den skal ha god effekt på bilistene over tid og vil derfor flytte tavla rundt omkring i kommunen, sier Nordvik.

Politiet er veldig fornøyd med at Larvik kommune tar trafikksikkerhet på alvor. De vil også kunne hente ut data fra måleren.

- På den måten kan vi få tall på hvor og når det kjøres for fort. Da kan vi prioritere kontroll i disse områdene til gitte tidspunkt, sier Karin M. Walin, leder for politiets ordensavdeling i Larvik.

Til toppen