Plassering av søppelkasse- og postkassestativ

Søppelkasse- og postkassestativ er gode løsninger for å skjule søppeldunker eller pynte på eiendommen, men de færreste tenker over at oppføring av disse på egen eiendom kan være i strid med regelverket.

Først og fremst må slike skur og stativ settes i sin helhet 1 meter unna eiendomsgrensen. Dersom slike tiltak oppføres nærmere enn 1 meter vil kommunen kunne kreve disse fjernet. Skur eller stativ må heller ikke oppføres i strid med byggegrenser. I tillegg må de plasseres slik at de ikke er til hinder for sikt i avkjørsler og vegkryss. Selv om skuret eller stativet ikke i seg selv er stort eller omfattende, kan det by på store problemer for sikten for de som kommer kjørende.

I de tilfeller tiltaket er oppført for nært veg er det også til hinder for vegvedlikehold og snøbrøyting. Skulle snøbrøyting føre til skader eller ødeleggelser på søppelskuret eller postkassestativet, er det du selv som må ta kostnadene for å få dette reparert.

Det er også viktig at du har sjekket gravemeldingstjenesten for ledninger og kabler i grunnen før graving. Det kan du gjøre på gravemelding.no.

Til toppen