Ny kontrakt for innsamling av husholdningsavfall

Innhold

Larvik kommune har inngått avtale med NordRen AS om innsamling av husholdningsavfall fra 1. november 2019.

Denne uken signerte Larvik kontrakt med NordRen AS om innsamling av husholdningsavfall. Kontrakten starter 1. november 2019 og har en varighet på seks år. (med mulighet for å forlenge kontrakten til totalt åtte år).

web_ny-renovatør.jpg

Glass og metall

Verdien av kontrakten er i størrelsesorden 150 millioner for 6-års perioden. Dette tilsvarer over 20 millioner pr. år. NordRen AS skal utføre innsamling av husholdningsavfall omtrent som dagens ordning. En viktig endring er likevel av glass- og metallemballasje skal hentes i egen beholder hos den enkelte abonnent. Husholdningene får derfor en ny beholder til glass- og metallemballasje. Kontainere for glass- og metallemballasje, som er utplassert på over 20 ulike steder i kommunen, vil forsvinne. I tidligere Lardal kommune er den nye ordningen for glass- og metallemballasje allerede innført.

Ny leverandør

NordRen AS har sitt hovedkontor i Sørum kommune og daglig leder er Svein Tore Aurland. Selskapet har kontrakt med 52 norske, 8 svenske og 3 danske kommuner. Bedriften har relativt nylig også vunnet konkurransen om innsamling av husholdningsavfall i Sandefjord kommune. I tillegg har de oppdrag for blant annet kommunene Drammen, Bærum, Moss, Follo, Nes, Stord, Agder, Askim, Solør, Førde, Hokksund og Jæren. NordRen AS har nylig inngått et samarbeid med spanske Urbaser SA som blant annet har virksomhet i Sverige og Finland. Sammen har de etablert Urbaser Nordic AS. Det nye selskapet er et norskregistrert selskap og eies i fellesskap av Urbaser og grunnleggerne av NordRen AS.

Anskaffelsen

Larvik kommune har gjennomført en anskaffelse etter forhandlinger. Det kom 2 stk. gode tilbud fra kvalifiserte firma innen fristen. Det var to jevne tilbud.

Norsk Gjenvinning Renovasjon AS var den andre tilbyderen, som altså ikke nådde opp i denne omgang. Norsk Gjenvinning Renovasjon AS er det firmaet Larvik kommune har kontrakt med i dag. Denne kontrakten avsluttes 1.11.2019. Norsk Gjenvinning Renovasjon AS har under ulike navn og eierskap utført renovasjon for Larvik kommune de siste ca. 20 år etter flere konkurranser og gjennom tilhørende kontrakter.

NordRen AS opplyser at de ønsker å knytte til seg medarbeidere som i dag arbeider med renovasjon for konkurrerende firma i Larvik.

Til toppen