Levér båten og få 1000 kroner

Innhold

Fra 1. oktober 2017 ble det en ny ordning for levering av småbåter under 15 fot.

Fra 1. oktober 2017 kan du levere fritidsbåter på opp til 15 fot, uten innenbords motor, til Grinda gjenvinningsstasjon, Lågendalsveien 83, 3270 Larvik.

Leveringen er gratis, og du mottar 1000 kroner per leverte båt om du søker refusjon av Miljødirektoratet som administrerer ordningen. Sender du skjemaene elektronisk vil pengene komme innen en til to måneder. Skjema på papir tar lengre tid å behandle.

Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og liknende farkoster kan også leveres.

Båter over 15 fot kan ikke leveres, sjekk sortere.no for oversikt over mottak for store båter. Ingen båter leveres til Miljøstasjonene i Larvik.

Båter kan leveres hele året. Søknad kan sendes i perioden 1. januar til 1. desember hvert år.

Levering av båt

Båteier skal selv ha med seg et ferdig utfylt papirskjema per båt til Grinda gjenvinningsstasjon.

Grinda gjenvinningsstasjon signerer eller stempler skjemaet når båten er mottatt. OBS! Grinda gjenvinningsstasjon skal ikke beholde skjemaet.

Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter (vrakpant)

Søk om tilskudd

Spørsmål

Spørsmål rettes til Miljødirektoratet, telefon 95 12 35 00, e-post: esshjelp@miljodir.no

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, i tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog.

De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet.

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennester og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.

Til toppen