Lekkasjeleting i samarbeid med Vestfold vann

Innhold

Larvik kommune og Vestfold vann skal nå i gang med lekkasjeleting, som på sikt skal redusere andelen lekkasjer i kommunen betydelig.

Fra 1. januar 2024 ble Larvik kommune deleier i Vestfold vann med eierandel på 0,1 %. Med dette har vi tilgang på lekkasjeleteravdelingen til Vestfold vann IKS.

I praksis betyr det at Vestfold vann IKS og Larvik kommune samarbeider om å finne lekkasjer på vannledningsnettet.

Dette er et samarbeid vi ser veldig fram til, og vi forventer at dette på sikt vil redusere lekkasjeandelen i kommunen betydelig.

Ekstra innsats i uke 9

I uke 9 planlegger Vestfold vann å sette inn ekstra ressurser for å finne lekkasjer i Larvik.

For å gjennomføre effektivt lekkasjesøk, vil man gjøre kortvarige avstengninger av ventiler, noe som erfaringsmessig øker sjansen for misfarget vann. Dersom du opplever misfarget vann, anbefaler vi at du lar kaldt vann renne til det blir klart. Vannet er for øvrig ikke farlig å drikke.

Dersom du midlertidig mister vannet som følge av reparasjoner, vil du motta en SMS i forkant.

Behov for besøk i boliger

Lekkasjeletere kan i noen tilfeller ha behov for å gå inn på private eiendommer eller be om å få komme inn i boliger. Lekkasjeletere vil alltid legitimere seg, enten de er fra Vestfold vann eller fra Larvik kommune. Biler som benyttes vil også være gjenkjennelige med logo fra Vestfold vann eller fra Larvik kommune.

Vestfold Vann Iks

Ved brudd på stikkledninger - private vannledninger

Vannledningen mellom boligen din og den kommunale vannledningen i gata har huseier ansvar for. Dersom vi oppdager lekkasje på private vannledninger kontakter vi eier og informerer om lekkasjen. Eieren av vannledning vil motta pålegg om å utbedre lekkasjen og må engasjere rørlegger for å utbedre lekkasjen. Dersom vannledningen er en galvanisert ledning krever vi at den skiftes ut i sin helhet.

Vi vil gjerne ha tips

Har du mistanke om vannlekkasje i et område vil vi gjerne høre fra deg. Tegn til lekkasjer kan eksempelvis være:

  • Lavere vanntrykk enn normalt
  • Suselyd fra rør i eller rundt bolig
  • Suselyd fra kum
  • Vann som kommer opp fra bakken

Den enkleste måten å melde inn feil er gjennom våre kart. 

Til toppen