Kunngjøring - vedtak for stedsnavnet Hvåla

Innhold

Klagenemda for stedsnavnsaker gjorde 25. august 2023 vedtak om skrivemåten Hvåla (Hvåla- i sammensetninger) i Larvik kommune.

Klagenemndas vedtak er endelige.

Kommunen kunngjør vedtaket ved å sende brev til de som har Hvåla som bruksnavn og er direkte berørt, og ved denne kunngjøringen.

Til toppen