Krever god kvalitet når ny gravemetode tas i bruk

Innhold

Endringer i ledningsforskriften gjør det nå mulig å legge strømnett og bredbånd med moderne gravemetoder som «microtrenching». Larvik kommune har så langt godkjent to prosjekter som vil gjennomføres i løpet av kort tid.

Det utvikles stadig nye metoder for å legge kabel, og microtrenching er en av metodene som nå tas i bruk over hele landet. Som veieier er det kommunene som skal vurdere søknader om denne type gravearbeid.

Larvik kommune har i samarbeid med de andre kommunene i Vestfold laget en liste med krav for å sikre best mulig kvalitet på arbeidet som skal gjøres. Det er kommunenes ansvar å sørge for at de som skal legge nye kabler tar hensyn til annen infrastruktur. I tillegg er Larvik kommune opptatt av at arbeidet skal gjennomføres teknisk best mulig, med minst mulig skade på eksisterende veier og med minst mulig vedlikehold i etterkant. For at vi skal godkjenne denne type graving må det både være mulig og akseptabelt i forhold til annen infrastruktur (hovedsakelig ledninger i bakken) og andre veiobjekter (blant annet skilt, fartshump, kantstein og brostein).

Starter graving

På Veldre og Langestrand vil de to første prosjektene settes i gang i løpet av kort tid. Larvik kommune har godkjent disse prosjektene, samt et prosjekt på Farriseidet, og vil følge tett opp i gjennomføringen av arbeidet.

-Dette er nytt for oss og vi vil selvfølgelig følge med på arbeidet for å sikre best mulig kvalitet på arbeidet som gjøres, sier avdelingsleder for vei og trafikk, Christian Trankjær.

Kommunen er også kjent med at det kommer flere søknader om tilsvarende arbeid andre steder i kommunen. All graving i offentlig vei, både tradisjonelt gravearbeid og moderne metoder, er søknadspliktig.

Hva er microtrencing?

Microtrenching er en metode for legging av rør for fiber. Istedenfor å grave opp veien, kuttes/sages et smalt spor, akkurat tilpasset røret som skal legges ned. Røret legges ned i sporet og fylles igjen, før asfalten «limes» igjen.

Les mer om endringer i forskrift her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side3/id2580310/

Til toppen