Hva gjør du med snøen?

Du kan ikke legge snø fra egen eiendom ut på offentlig vei. Ikke bare er det forbudt, men det kan få konsekvenser for naboen også.

Store mengder snø skaper utfordringer både for huseiere og kommunen. Noen ser ingen annen utvei enn å måke snøen ut på offentlig vei. Det er forbudt.

Når snø måkes ut på brøytet areal reduserer dette fremkommeligheten, og kan skape trafikkfarlige situasjoner. Dersom veiene fylles opp av snø fra naboeiendommer, vil det forsinke brøytingen og i noen tilfeller må snøen kjøres bort med bil. 

En annen konsekvens er at det meste av snøen blir dratt med av plogen og fyller opp neste private avkjørsel. 

I tillegg vil økt snømengde i gaten føre til økt belastning på blant annet gjerder og beplantning. 

Den siste tiden har brøytemannskapet registrert mange tilfeller av at snøen er blitt måket ut på offentlig vei. Kommunen kan da reagere i tråd med bestemmelsene i vegloven.

Snø som faller på din eiendom, skal deponeres på egen eiendom eller på et annet sted huseier har tillatelse. 

Til toppen