Gjør endringer etter innspill fra innbyggere

Innhold

Larvik kommune er godt i gang med et større vann- og avløpsprosjekt i boligområdet Auserød i Stavern.

I gatene rundt og i Minnehallveien, Kongeskogveien og Blokkhusveien skal det gamle vann- og avløpsanlegget oppgraderes.

Arbeidet startet opp i mars, og skal etter planen avsluttes i september 2024. I juli stanser arbeidet opp på grunn av ferieavvikling.

Tryggere gater

– Når vi er ferdig med arbeidet får beboerne bedre og sikrere vannforsyning og avløpssystem, forteller prosjektleder Tore Andreas Garshol.

Rørene som byttes ut er hovedsakelig fra 1950-tallet. De nye rørene skal holde i ca. 100 år.

– Nye rør har svært lang levetid, veistandarden forbedres betraktelig og det kommer et nytt veilysanlegg. Det blir rett og slett tryggere, sier prosjektlederen.

IMG 9937
Tore Andreas Garshol er prosjektleder.

I tillegg legger nettselskapet Lede ned nytt strømnett i bakken, til fordel for de eksisterende ledningene som nå går i lufta.

Avløpsanlegget nedstrøms, i Stavern sentrum og til renseanlegget på Lillevik, vil dessuten få bedre funksjonalitet og mindre belastning.

– Det betyr at arbeidet som gjøres i området er bra for området lokalt, men også for resten av vann- og avløpsanlegget som går fram til Lillevik, forteller Garshol.

Ønsker god dialog

Tidligere i år var det informasjonsmøte for beboere som blir berørte av oppgraderingene.
Over 70 personer dukket opp.

– Vi er opptatt av god dialog, forteller prosjektleder Tore Andreas Garshol.

Nye rør har svært lang levetid, veistandarden forbedres betraktelig og det kommer et nytt veilysanlegg. Det blir rett og slett tryggere.

VA Prosjekt Auserød 2023 (3)
I Blokkhusveien og Minnehallveien kommer det nye fortau. Etter innspill fra beboere planlegger kommunen å gå for ett bredere felt i stedet for to mindre.

Fra to smale til et bredt fortau

Når nytt vann- og avløpssystem er på plass, skal gatene bygges opp igjen. I Blokkhusveien og Minnehallveien kommer det nye fortau.

Til sammen skal det asfalteres ca 3600 kvadratmeter med fortau.

– Vi planla først en løsning med tosidig fortau, slik det er i dag, men fortauene blir veldig smale. Vi fikk flere innspill fra beboere om at de heller ønsket ett bredere felt enn to små. Det vil gjøre fortauet mer brukervennlig for blant annet barnevogner. Det planlegger vi å gå for, forteller prosjektlederen.

Kom gjerne med innspill

Arbeidene med oppbygging av vei og fortau i Blokkhusveien og Minnehallveien begynner så smått i september. Det er derfor mulig å komme med et siste innspill, innen 15. august.

Ta kontakt med prosjektleder Tore Andreas Garshol på e-post tore.andreas.garshol@larvik.kommune.no, merk e-posten "Fortausløsning for Minnehallveien og Blokkhusveien".

Tore Andreas Garshol, Espen Willasen Og Harald Pettersen
– Rørene som byttes ut er hovedsakelig fra 1950-tallet. De nye rørene skal holde i ca. 100 år forteller denne gjengen. Fra venstre: prosjektleder Tore Andreas Garshol i Larvik kommune, Espen Willassen, byggeleder VA Consult og Harald Pettersen anleggsleder Kaare Morgensen AS.
VA Prosjekt Auserød 2023
Arbeidet startet opp i mars, og skal etter planen avsluttes i september 2024.
Til toppen